fbpx

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Administratorem danych jest Fundacja Statek Kultury, ul. Gospodarska 16, 61-313 Poznań, KRS: 0000638667, REGON: 365564464, NIP: 7822648825. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia udziału w ankietach oraz informowania o projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Marketing bezpośredni jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Użytkownika. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail.

Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

X