Statek Kultury TV

Adama Modzelan & Rafał Polak

MATE

Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn

O projekcie

Kim jesteśmy

Jesteśmy Fundacją, która powstała na kanwie Laboratorium Rejs – cyklicznego projektu edukacyjno – artystycznego realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD_KROWA. Nasza ekipa to bardzo silna załoga: uznani dokumentaliści, muzycy, twórcy festiwali, reżyserzy, ludzie wielokrotnie nagradzani za swoją pracę (więcej informacji na laboratorium-rejs.pl). Z projektem Laboratorium Rejs w ostatnich 5 latach odwiedziliśmy ponad 20 miast, stworzyliśmy ponad 50 etiud dokumentalnych, przeszkoliliśmy ponad 200 warsztatowiczów. Sami siebie nazywamy grupą pasjonatów, której chce się robić więcej i dzielić swoją pasją do życia!

 Idea Projektu

Na podstawie naszych doświadczeń z Laboratorium Rejs, odkrywając na nowo piękno zapomnianych polskich rzek, zrodziła się w nas idea stworzenia Statku Kultury czyli pierwszego w Polsce mobilnego centrum kultury na wodzie. By tego dokonać, planujemy wyremontować zakupioną przez nas koszarkę ANE. Chcemy, by nasz dom kultury na wodzie był wielofunkcyjny, otwarty na współpracę z artystami, aktywistami, samorządami czy wszystkimi tymi dla których kultura jest ważna. Dzięki swojej mobilności ma docierać do miejsc trudno dostępnych, często zapomnianych oraz pomijanych, na polską prowincje.

Nasze plany

Zakup koszarki ANY to dopiero pierwszy krok, w kolejnych zamierzamy ją przebudować oraz odpowiednio wyposażyć, tak by mogła stać się pełnoprawnym centrum kultury. By tak się stało potrzebujemy zamontować samodzielny napęd, stworzyć zaplecze socjalno-bytowe, pracownię multimedialną, studio nagrań, salę ze sceną oraz widownią mieszczącą 60 osób, spełniającą funkcję sali koncertowej, kina, teatru czy centrum konferencyjnego. Szacowany koszt remontu wynosi w przybliżeniu 500.000 zł.

Misja

Statek Kultury ma uczyć, bawić, umożliwiać kontakt ze sztuką, kulturą oraz jej współtworzenie w miejscach leżących u brzegu polskich rzek, miejscach niejednokrotnie zapomnianych, pomijanych przez oficjalny obieg kultury. Nasza postawa wynika z obserwacji i wieloletnich doświadczeń. Zaobserwowaliśmy, że w każdym z tych miejsc żyją wrażliwi, otwarci na sztukę, gotowi do nauki ludzie oraz, że Polska nie kończy się na wielkich aglomeracjach. Tworząc pływający Statek Kultury stwarzamy możliwość dotarcia z nowoczesnym centrum kultury do osób strukturalnie wykluczonych. Odkrywając na nowo Polskie rzeki chcemy przyczynić się do ich rewitalizacji oraz promować proces ich odbudowy. Wszyscy wierzmy, że praca u podstaw ma głęboki sens!

Zaproszenie do współpracy

Chcielibyśmy zaprosić do współpracy instytucje kultury, samorządy, firmy oraz wszystkie osoby którym bliskie wydają się założenia naszego projektu. Wiemy, że czeka nas ciężka praca jednocześnie wierzymy , że cel jaki sobie postawiliśmy jest wart poświęcenia i zasługuje na wasze wsparcie.